site logo

Bravo!
Nå er det lettere for andre å få øye på deg!

Ikke riktig!
Prøv klær som er lettere å få øye på!

Klokt valg!
Når du går av sykkelen og vinker
til sjåføren, får lastebilene god tid
til å bremse før gangfeltet

Prøv en gang til!

Riktig!
Når vi står i dette området,
bak og til siden for lastebilen,
er det lettere for sjåføren å vite hvor du er!

Prøv på nytt!
Her i blindsonen er det umulig
å se deg for lastebilsjåføren.

Riktig!

Godt tenkt – men dessverre.
Prøv på nytt!

Premien er...

Masse ny kunnskap
om trafikksikkerhet!